Declarație de misiune

Misiunea noastră este să cunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos din Sfintele Scripturi și să facem cunoscută iubirea Sa între oameni.

Misiunea noastră este să punem în valoare înaintea oamenilor, ceea ce spune Biblia despre ”biserica rămășiței” (cf. Isaia 58: 12-14 si Apocalipsa 12:17 și 14:12) din zilele sfârșitului și anume, păzirea tuturor celor 10 porunci scrise de însuși Dumnezeu , inclusiv porunca a IV-a care cere păzirea sâmbetei ca zi de odihnă și închinare.

Misiunea noastră ca ”rămășiță”  profetică este ca prin puterea Duhului Sfânt, și potrivit poruncii Mântuitorului să facem  ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.

Misiunea noastră o vom  considera îndeplinită, numai după ce întreita solie îngerească din Apocalipsa capitolul 14,  va fi adusă la cunoștința lumii, aducând ca rod, ”un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (cf. Tit 2: 11-14)  și pregătit să întâmpine cu bucurie pe Domnul Hristos când „iarăși va să vină cu slavă, să judece viii si morţii a Cărui împărăție nu va avea sfârşit.”